Çatalzeytin Tarihi Mekanlar

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Kastamonu'ya bağlı bir ilçe olan Çatalzeytin'in kuzeyi Karadeniz, güneyi Taşköprü ve Devrekani, doğusu Sinop Türkeli ilçesi, batısı Abana ve Bozkurt ilçeleri ile çevrilidir.

İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Toprakları Küre Dağları engebelendirir ve bu dağlar derin vadilerle parçalanmıştır. Bu dağların en yüksek noktası 1.958 metre ile Yaralıgöz Dağı'dır.

Kastamonu Çatalzeytin'in ilkçağ tarihi ile ilgili kesin bilgi bulunmamakla beraber, Paphlagonia bölgesinde bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. Kastamonu Çatalzeytin Köyü'nde ilk yerleşimlerin gerek yazılı gerek görsel bulgulardan Ginolu'da gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde, yerleşimlerin ne zaman ve hangi nedenle başladığı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ginolu'dan günümüze sarp kayalar üzerinde burçlarla desteklenmiş sur ve kale kalıntıları gelmiştir.

M. Ö. 340'da yaşayan Yunan yazar Skylaks, burayı Kronis diye adlandırmıştır. Bu yörede Zakro(Akçay) boyunda Mavro (Mamlay) adıyla büyük bir yerleşim yeri bulunmakta idi ve kıyıda Gournıu (Ginolu) limanı vardır. Yörede Osmanlı öncesinde su değirmenleri, yağ üretim merkezi ve değirmenler bulunduğu söylenmektedir. Osmanlı dönemine kadar Kastamonu Çatalzeytin isminde bir yerleşim yerinin varlığı bilinmemektedir.

Yörede Bizanslılardan sonra, Danişmendler, Çobanlar ve Candaroğulları egemen olmuş, yöre uzun süre Bizans egemenliği altında kalmıştır. Kastamonu Çatalzeytin ve yöresi 1106 yılında Danişmendlerin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra Candaroğulları yöreyi egemenlikleri altına almışlar ve 1392 yılında Kastamonu topraklarına katılmıştır. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Sinop'ta yaşayan İsfendiyar Bey yöreye hakim olmuştur. Osmanlı birliğini yeniden kurmayı başaran Çelebi Sultan Mehmet, İsfendiyar Bey'i kendisine bağlamış ve Candaroğullarının Osmanlılara katılmasını sağlamıştır. Bunun ardından 1461'de Fatih Sultan Mehmet zamanında yöre, kesin olarak Osmanlı toprakları içerisine alınmıştır.

Çatalzeytin Köyü, 1954 yılında Kastamonu'ya bağlı ilçe konumuna getirilmiştir.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşünüzü Paylaşın