Elmalı Kilise
Elmalı Kilise - Görsel 1
Elmalı Kilise - Görsel 2
Elmalı Kilise - Görsel 3
Elmalı Kilise - Görsel 4
5 Fotoğraf
Çalışma saatleri bilinmiyor
Ücretsiz

Elmalı Kilise Hakkında

Nevşehir - Göreme Açık Hava Müzesi’nde yer alan Elmalı Kilise’nin tarihinin 11. yy’ın ortası ve 12.yy’ın başına uzandığı düşünülmektedir. Kilise üç apsisli olup, dört sütunu ve dört kubbesi bulunmaktadır. Yapı kapalı haç planlıdır. Kuzey yönünde yer alan bir tünel ile girişin de sağlanabildiği kiliseye, güney yönündeki ana giriş kapısından da girilebilmektedir. Fakat turistlerin en çok ilgisini çeken giriş arka kısımda yer alan bahsettiğimiz tünel girişidir. Haç ve geometrik motiflerin kilisenin süslemelerini oluşturduğu yapıda duvara doğrudan kırmızı boya uygulanmıştır. Kilisenin Elmalı Kilisesi olarak anılmasının sebebi ise dört büyük melekten biri olan ve doğa olaylarını idare eden Mikail tasfirinin elindeki dairesel nesnenin elmaya benzetilmesindendir. Bu tasvir kubbe içinde, ana apsisin hemen önünde yer almaktadır. Burada yer verilen sahneler arasında Hz. İsa’nın göğe çıkışı, Hz. İsa çarmıha gerilişi, Kudüs’e giriş, son akşam yemeği, Hz. İsa’nın gömülüşü, vaftiz, aziz tasvirleri ve çeşitli Hristiyan dinine özgü motifler yer almaktadır. Elmalı Kilise’nin bugün hala sağlam bir şekilde günümüze gelmesi ve oldukça canlı olmasının sebebi ise 90’lı yıllarda yapılmış olan restorasyon çalışmalarıdır.

Yorum / Değerlendirme

Elmalı Kilise
hakkında deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?