Sarıgöl bölgesinde mutlaka görülmesi gereken yerler.

Sarıgöl Gezilecek YerlerSarıgöl Tarihi Mekanlar

Sarıgöl'ün tarihi Eskiçağ dönemine kadar gitmektedir. Ancak asil mimarı yapılaşmasının orta çağ döneminde bölgeye hâkim olan Bağratlılarca gerçekleştirildiği görülmektedir. Hıristiyan Bağratlılar zamanından günümüze başta manastırlar olmak üzere birçok kale ulaşmıştır. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı topraklarına dâhil edilen ilçede bu kez Türk - İslam eserleri yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı çağının en önemli yapıları camilerdir. Az da olsa sivil mimarı örneklerinden olan evlere rastlanmaktadır.

İlçenin ilk kuruluşu Erzurum sancağına bağlı 1879 yılında “'Kiskim”' (Bugünkü Alanbaşı Köyü) adı ile gerçekleştirilmiş, kaza merkezi bir müddet sonra Öğdem'e nakledilmiştir. 1894 yılında Ersis'e (Bugünkü Kılıçkaya Beldesi) getirilmiştir. 26 Haziran 1926 tarih ve 877 Sayılı Kanunla Öğdem'e nakledilerek Artvin'e bağlanmıştır. 1933 yılında Artvin'in kaza olmasıyla Yusufeli Sarıgöl İlçesi tekrar Erzurum'a bağlanmıştır. 1936 yılında merkezi Artvin olmak üzere kurulan o günkü adı ile Çoruh Vilayetine bağlanmış ve neticede, 16 Şubat 1950 Tarih ve 3531 Sayılı Kanunla bugünkü yerine nakledilerek Yusufeli Sarıgöl İlçe Merkezi haline getirilmiştir. İlçemiz bugünkü adını 1912 yılında Dahiliye Vekaletinin emri gereğince “'Kiskim ve Keskin”' isimleri karıştırıldığından Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin ismine izafeten almıştır.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşünüzü Paylaşın