Neredekal.com
Üyelik
Giriş Yap
Üye Ol
Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

Veri Politikamız

Veri Politikamız

Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Müşteri ve Müşteri Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Neredekal.com Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle "Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır), Neredekal İnternet ve Turizm Hizmetleri A.Ş (bundan böyle Neredekal.com olarak anılacaktır) ile www.neredekal.com sitesine işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar
Neredekal.com: Neredekal İnternet ve Turizm Hizmetleri A.Ş.
Kullanıcı(lar): Site'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek ve tüzel kişi(ler);Site: www.neredekal.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
Neredekal.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Neredekal.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Bu hizmetler; Kullanıcılar'ın Site'de listelenmesine yer verilen ürün ve hizmetler ile ilgili açıklamalara ulaşmasını ve ürünün / hizmetin tipi, niteliği, fiyatı, yorumları ve / veya özelliklerine, her türlü bilgiye ulaşmasını ve birden çok fiyat sağlanan ürün ve hizmetlerde karşılaştırmanın yapılmasını sağlamaktır. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanma kurallarını, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Neredekal.com tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden veya Site'deki ürün ve hizmetlere yorum yapmak suretiyle, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin (isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası) gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aşağıda belirtilen sayfadaki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yorumları Yayınlama Kriterleri
5.2 Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Neredekal.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Neredekal.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 Kullanıcılar'ın Neredekal.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, şifrelerin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Kullanıcılar'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği,şifrelerin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar'ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Neredekal.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.4 Kullanıcılar, Neredekal.com'un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.5 Neredekal.com, Kullanıcılar'ın Site'de listelenmesine yer verilen ürün ve hizmetler ile ilgili açıklamalara ulaşmasını ve ürünün / hizmetin tipi, niteliği, fiyatı, yorumları ve / veya özelliklerine, her türlü bilgiye ulaşmasını ve birden çok fiyat sağlanan ürün ve hizmetlerde karşılaştırmanın yapılmasını sağlayacaktır. Neredekal.com, Kullanıcılar'ın Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir.
5.6 Neredekal.com, Site'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Neredekal.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
5.7 Neredekal.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bu bilgiler Neredekal.com'un veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edilmekte olup, KVKK'ya uygun şekilde düzenlenmiştir.
5.8 Kullanıcılar; Site üzerinden erişim verilen ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleşeceği Üye Otellere / Operatörler'e ait internet sitelerinde, Üye Otellere / Operatörler tarafından satışa arz edilen ürün / hizmet ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Neredekal.com'un, Neredekal.com çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9 Kullanıcılar; Site'ye üye olarak Site'nin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Site'deki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Neredekal.com'da saklı olup, Kullanıcı, Neredekal.com'dan bilgi e-postası almayı kabul etmiş sayılmaktadır.
5.10 Nerdekel.com, Kullanıcılar'ın, Site'de listelenmesine yer verilen ürün ve hizmetlere yorum yapılmasına olanak sağlarken, içeriğin anlamı değişmeyecek şekilde imla / içerik düzeltileri yaparak yorumu yayına alma veya uygun olmayan yorumların yayına alınmama hakkını saklı tutar.

6. Gizlilik Politikası
Neredekal.com, Kullanıcılar'a ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Neredekal.com, Kullanıcılar'a ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

7. Diğer Hükümler
7.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "Neredekal.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) Neredekal.com'a aittir ve/veya Neredekal.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, Neredekal.com bilgilerini ve Neredekal.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Neredekal.com'un uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Neredekal.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar, Neredekal.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) Neredekal.com'un, Hizmetler'i, bilgileri, Neredekal.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
7.2 Sözleşme Değişiklikleri
Neredekal.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7.3 Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Neredekal.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Neredekal.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Neredekal.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Neredekal.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5 Sözleşmenin Feshi
İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Neredekal.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
Neredekal.com, Kullanıcılar'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Neredekal.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;
c) Kullanıcı'nın diğer Üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.