Neredekal.com
Üyelik
Giriş Yap
Üye Ol
Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

Veri Politikamız

Veri Politikamız

Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Müşteri Adayı ve Müşteri Adayı Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
Bu Müşteri Adayı Aydınlatma Metni, 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Ulya Engin İş Merkezi No:68/3 Kat:2 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren NEREDEKAL TURİZM VE İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. ("Şirket") tarafından işletilen ve yönetilen neredekal.com alan adı altında gösterilmek isteyen gerçek kişi otel adayları/tesis adayları veya tüzel kişi otel adaylarının/tesis adaylarının yetkililerinden/çalışanlarından, platform aracılığıyla elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında ilgili kişileri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Genel Açıklamalar
Bu metinde;
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kişisel veriler, KVKK'da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

  İlgili Kişiler'in yetkilisi, çalışanı veya sahibi olduğu otelin/tesisin Neredekal.com'da yayımlanması için Neredekal.com'dan hizmet alırken veya Neredekal.com'a erişirken Şirket'e gönderdiği, paylaştığı ve/veya erişilebilir formda sağladığı veya Neredekal.com vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Bu kapsamda, otelinizi/tesisinizi platforma kaydederseniz veya Platform'a erişim sağlarsanız, sizden veya çeşitli kaynaklardan aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:

  Tesis Üyeliği Formu Bilgileri: Otellerin/tesislerin Neredekal.com'da yer alabilmesi için öncelikle bir Tesis Üyeliği Başvurusu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu başvuru esnasında, otelin/tesisin yetkilisinin adı-soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi ve adres bilgileri başvuru esnasında Şirket'le paylaşılmaktadır.
  Neredekal.com, Şirket tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, Şirket'e ait metinlerden farklı koşullar, hükümler içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, başka sitelerden Şirket'e ait olan bu web sitesine link sağlandığında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

  İlgili Kişiler'in yetkilisi, çalışanı veya hissedarı olduğu /tesisin Neredekal.com'da yayımlanması için başvurusunu gerçekleştirirken ve/veya Neredekal.com'a erişirken Şirket'e gönderdiği, paylaştığı ve/veya erişilebilir formda sağladığı veya Neredekal.com vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Bu kapsamda, tesisinizi platforma kaydetmek isterseniz veya Platform'a erişim sağlarsanız, sizden veya çeşitli kaynaklardan aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:
  Tesis Üyeliği Formu Bilgileri: Tesislerin Neredekal.com'da yer alabilmesi için öncelikle bir Tesis Üyeliği Başvurusu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu başvuru esnasında, otelin/tesisin yetkilisinin adı-soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi ve adres bilgileri esnasında Şirket'le paylaşılmaktadır
  Kullanım verileri: Hizmetlerimizden her yararlandığınızda veya yararlanmaksızın Neredekal.com'a erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Sitemizi ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitemizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.
  Aygıt verileri: Neredekal.com'a erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.

  Veri Kategorileri ve Türleri

  Potansiyel Müşteri


  Potansiyel Müşteri Çalışanı/ Yetkilisi/ Hissedarı
  Kimlik Bilgisi Ad-soyad
  İletişim Bilgisi Adres, e-posta ve telefon numarası
  Pazarlama Kampanya/pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler, pazarlama yapılacak olan kişinin veri zenginleştirme faaliyetleri, kişisel yorum, tercih, zevk ve beğeniler, alışkanlıklar, çerez kayıtları
  İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve Uygulama kullanıcı işlem bilgileri (kullanıcı adı ve parola), internet trafik verileri (, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler

  Hukuki Sebepler
  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket'e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK'nın 4. maddesinde yer alan şartlara ve ilkelere uygun olarak; KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

  Potansiyel Müşteri


  Potansiyel Müşteri Çalışanı/ Yetkilisi/ Hissedarı
  Kimlik Bilgisi

  İletişim Bilgisi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi.
 • İşlem Güvenliği
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi.
 • Pazarlama
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:


  Potansiyel Müşteri


  Potansiyel Müşteri
  Çalışanı/ Yetkilisi/
  Hissedarı
  Kimlik Bilgisi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetim süreçlerinin yönetilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İletişim Bilgisi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Pazarlama
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İşlem Güvenliği
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız


  Toplanan kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmesi temel amacı çerçevesinde bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, yurt dışındaki sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Şirket, kişisel veriler dâhil olmak üzere ilgili kişilerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir. Bu kapsamda Şirket, hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle kişisel verileri paylaşabilir. Bunun yanında Şirket, işlem güvenliği bilgilerinin talep edilmesi halinde yetkili kurumlarla; yasal takip yollarına başvurulması halinde kişisel verilerin adli makamlar ile kişisel verileri paylaşabilir.


  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVKK'nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, ilgili mevzuat kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz.


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsen ve noter onaylı olarak Neredekal.com merkez adresine (Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:1-2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul - Mersis No: 0631057553200018) başvurabilirsiniz. İlgili başvurular, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde iletilmelidir. Aksi halde Şirket, başvurulara cevap vermeme hakkını saklı tutar.


  Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
  Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.


  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ


  Neredekal Turizm ve İnternet Hizmetleri A.Ş.
  Mersis No: 0631057553200018
  İletişim Linki: https://www.neredekal.com/neredekal-iletisim/
  Adres: Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:1-2 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul