Galata Kulesi

  • İstanbul / Beyoğlu / Galata

Galata Kulesi

Galata Kulesi dünyan?n en eski kulelerinden biri olup Bizans ?mparatoru Anastasius taraf?ndan 507 y?l?nda fener kulesi olarak in?a edilmi?tir.

1348 y?l?nda Cenevizlilerin idaresine geçen kule y??ma ta?tan yeniden yap?l?p ?sa Kulesi ad?n? alm??t?r.

?stanbul'un fethiyle Osmanl? idaresine geçen kule 15. yüzy?lda zindan olarak 16. yüzy?lda da yang?n kulesi olarak kullan?lm??t?r. 1832 y?l?ndaki Galata yang?n? nedeniyle hasar gören kule II. Mahmut taraf?ndan yeniden onar?l?p i?aret kulesi olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r.

1967 y?l?ndaki restorasyondan sonra bugünkü görünümüne ula?m?? ve turistik tesis olarak i?letmeye aç?lm??t?r.
İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın