Davutlar Tarihi Mekanlar

Batı Anadolu'da bulunan Davutlar, iklim ve doğal zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların varlıklarını sürdürdükleri yer olmuştur. Yapılan araştırmalar Davutlar ve güneybatı Ege kıyılarının en eski halklarının Karialılar ve Lelegler olduğunu ortaya koymuştur.

M. Ö. 2000'li yıllarda Hitit hâkimiyeti Ege Kıyıları ve yöreye kadar uzanır. Buradaki halkların Hitit baskısıyla Ege Adalarını geçerek orada Miken Uygarlığını yarattığı bilinmektedir.

M. Ö. 1220 yıllarından itibaren Kavimler Göçü'nün etkisiyle Batı Ege Kıyı'larına Yunanistan'dan ve Ege Adaları'ndan İon Toplulukları gelmiştir. İonlar buradaki Karia halkı ile egemenlik mücadelesi vererek, yöreye egemen olmuşlardır.

Davutlar'ın bulunduğu yöre İonlar tarafından her bakımdan önemli bir alandır. Davutlar'a yakın Efes, Milet, Prien, Pigale Ania kentleri siyasi ve ticari bakımdan dolayı bu yöreyi hareketli kılmıştır.

M. Ö. 6. yüzyıldan itibaren yörede Pers hâkimiyeti ve Perslerin İonlarla siyasi mücadeleleri sürmüştür. Persler ve İonlar arasındaki ünlü Mykale Deniz Savaşı (M.Ö 479) Davutlar açıklarında Dipburun önlerinde gerçekleşir. Perslerin yöredeki hâkimiyeti Makedonya Kralı İskender'in Anadolu'ya geçişine kadar sürer.

Daha sonra sırasıyla Roma ve Bizans hâkimiyet dönemleri yaşanır. Emevilerin İstanbul Kuşatmaları ve Haçlı Seferleri sırasında bölge yağma görür ve tahrip olur. Davutlar çevresindeki Kadı Kalesi, Fındıklı Kale, Kurşunlu Manastırı gibi dinsel ve askeri yapıtlar bu dönemde önem kazanır.

Yörede ilk Türk etkinliği 1090 yıllarında Türk Emiri Tanrıvermiş'le hissedilmiştir. Daha sonra Çaka Bey'in adalar çevresindeki etkinliği bu yöredeki Türk yerleşimini arttırır. Menteşe Beyi'nin damadı Sasa Bey 1282 yılında Efes, Tire, Kuşadası ve Davutlar'ı Türk hâkimiyetine katar. Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey dönemlerinde, Türk varlık ve hâkimiyeti daha da güçlenir. Osmanlı topraklarına katılan yöre Türkmen, Rum, Yahudi ve Ermenilerin barış içerisinde yaşadıkları yer halini alır.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşünüzü Paylaşın