Bursa Arkeoloji Müzesi

  • Bursa

Bursa Arkeoloji Müzesi

1902 yılında kurulan Bursa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin ilk arkeoloji müzeleri arasında yer almaktadır. 1972 yılında Reşat Oyal Kültürpark'ın ev sahipliği yaptığı yeni ve modern müzenin inşa edilmesiyle birlikte buraya taşınmıştır. Milattan önce 15 milyon yıl öncesi fosil kalıntıları olan Orta Miyosen dönemi fosil buluntularından, Bithynia ve Mysia bölgelerinde çıkartılmış eserlere, Doğu Roma dönemi sonlarına kadar Bursa ve çevresindeki satın alma, bağış ve devir yoluyla Anadolu'nun farklı bölgelerinden müze koleksiyonuna kazandırılmış eserler sergilenerek ve halkın ziyaretine açılmıştır.

Müze içerisindeki Salon 1'de, Miyosen Dönem-Frig Krallığı yani Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait, milattan önce 8000-3000 yılları arasını kapsayan tarihi eserler yer almaktadır.
Taş Eserler Salonu'nda; mermer ve taş eserler ile Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Miletepolis Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait bronz Apollon Heykeli ile bronz Athena Büstü; mermer portrelerin çevrelediği megara planlı odacıkta sergilenmektedir. Mezar Stelleri, heykeller, lahit parçaları, ostatekler ve frizler sergilenen eser gruplarındandır.

Salon 2'de Arkaik Çağ - Doğu Roma (Bizans) dönemi eserleri vardır.

Üç Pınar Tümülüsü Araba Buluntuları Salonu'nda da 1988 yılında Bursa ve Balıkesir Müzesi ortaklığıyla gerçekleştirilen kurtarma kazısında ortaya çıkan M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Akhamenidler dönemine ait Tümülüs aslına uygun rekonstrüksüyonu yapılarak içindeki buluntularla birlikte sergilenmektedir.
İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşünüzü Paylaşın