Taşbaşı Parkı

  • Giresun

Taşbaşı Parkı

Taşbaşı Parkı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun'un Sultan Selim mahallesinde yer almaktadır. Taşbaşı Parkı'nın Giresun tarihinde önemli bir yere sahiptir. Uzmanlar, buranın ilk Müslüman mahallesinin kurulduğu yer olduğunu söylemektedir. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzâde Abdullah, Trabzon'da sancak beyi olarak görev yaparken, Trabzon'dan getirilen bir grup Türk aile, Taşbaşı Parkı'nın üzerinde kurulan cami, medrese, imarethâne ve hamam etrafına yerleştirilerek, kentin ilk Müslüman mahallesinin burada teşkil ettiği bilinmektedir.

Daha sonraki dönemlerde Şehzâde Yavuz Selim'in sancak beyi olduğu dönemde de burada çalışmalar yapılmış ve mahalledeki vakıf yapılar güçlendirilmiş, mahallenin adı da, şehzadeye izafeten Sultan Selim Mahallesi şeklinde belirlenmiştir. Geçen yüzyıllar boyunca bu mahalle içindeki cami, medrese, imarethane ve diğer vakıf kurumlarının külliye olarak merkezî bir hizmet verdiği ifade edilmektedir. Daha sonra 1930'lu yıllarda yıkılan külliyenin yeri park haline getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yapılan Taşbaşı Parkı'nın çeşitli ihmaller nedeni ile bakımsız hale gelmesi, orijinal dokusuna da zarar vermiştir. İlk yapılan mimarisine uygun şekilde yenilenen Taşbaşı Parkı, içinde Osmanlı'da bir devre adını veren laleler, çeşitli süs bitkileri, ağaçlar, süs havuzu ve çocuk oyun parkı ile yeniden düzenlenmiştir.
İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşünüzü Paylaşın