Pollio Su Kemeri
Pollio Su Kemeri - Görsel 1
Pollio Su Kemeri - Görsel 2
Pollio Su Kemeri - Görsel 3
Pollio Su Kemeri - Görsel 4
5 Fotoğraf
Çalışma saatleri bilinmiyor
Ücretsiz

Pollio Su Kemeri Hakkında

Pollio Su Kemeri, İzmir’in Selçuk ilçesindeki tarihi değeri yüksek kalıntılardan biridir. Günümüzde Aydın il merkezinin dışında kalan kemer, Magnesia yolu üzerindedir. Yuvarlak bir yapıya sahip olan kemer Selçuk ilçesinin 4 kilometre doğusunda bulunan Yeniköy’ün girişinden zeytinliklere doğru sapınca karşınıza çıkmaktadır. Pollio Su Kemeri’nin üzerindeki yazıtta adı geçen, İmparator Augustus’un adına yaptırıldığı, Efes’in su ihtiyacını karşılayan Aqua Throessitica’nın bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Augustus döneminden günümüze kadar gelmeyi başarmış olan tarihi su kemeri iki kattan oluşmaktadır. Alt katında üç büyük göz, üst katında da 6 küçük göz bulunmaktadır. Antik dönemdeki adı Marnas olan ırmak, aktığı bu vadide kemeri aşmaktaydı. Pollio Su Kemeri’nin alt kattaki doğu kemerinin altında günümüzde de ırmağın yatağı yer almaktadır. Daha geniş olan orta kemer ve batı kemerin altından, üstündeki asimetrik yazıttan da anlaşıldığı üzere, antik yol geçmektedir. Pollio Su Kemeri’nin her iki yanında da yer alan yazıtlardan üsttekinde Latince, alttakinde ise Yunanca iki satır halinde yazıt bulunmaktadır. Yapının yazıtında, C. Sextilius Pollio, karısı Ofillia Bassa ve üvey oğlu C. Offilius Proculus’un bu su kemerini, Augustus, Tiberius ve Efes Halkı’nın onuruna, kendi imkanlarıyla inşa ettirdikleri yazılıdır. Yazıttan elde edilen bilgiler ışığında Tiberius adının geçmesi bu kemerin M.S. 4. - 14. yıllarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapıdaki payeler ve kemerler kesme mermer bloklardan örülmüştür. İmpostlar ve kemer alınlıkları sade bir silme ile belirlenmiştir. Kemerlerin üstündeki arşitravların üzerinde yazıtlar bulunmaktadır. Kemerin üst katında korniş kalıntıları vardır ve üstünde bir Attika kuşağın içinde suyun aktığı oluk yer alır. Yanlardan su kemerine bitişen duvarlar, harçla ve küçük taşlarla düzenli sıralar halinde örülmüştür.

Yorum / Değerlendirme

Pollio Su Kemeri
hakkında deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?