Neredekal.com
Üyelik
Giriş Yap
Üye Ol
Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nedir? 

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nedir? 

Paylaş
Hilal Altuğ  
Eklenme: 22 Haziran 2023
 • Son Güncellenme: 05 Ekim 2023
Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nedir? 

Hususi pasaport (Yeşil Pasaport): Ülkede, devlet adına çalışan memurlara verilen pasaporttur. Belirli şartları taşıyan memur ailelerine, 5 yıllık süre ile verilebilir. Defter rengi yeşil olmasından dolayı halk arasında yeşil pasaport adını almış, günümüzde iki ismiyle de bilinmektedir. Hususi pasaport oldukça fazla ayrıcalıklara sahiptir. Birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak kaydıyla vizesiz seyahat edilebilmesini sağlar. Bu sayede yeşil pasaport sahibi olanlar sıklıkla seyahat etmenin kolaylığını yaşar. Vizesiz giriş sağlaması dolayısıyla uçak bileti, giriş işlemleri veya farklı bürokratik işlemlere takılmadan seyahat edebilmenin konforunu yaşatır. Siz de bu yazımızda Hususi Pasaport hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilir, Hususi Pasaport edinme imkanınız varsa değerlendirebilirsiniz. 

{ad:0}

Hususi Pasaportu Kimler Alabilir? 

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya  bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Dilerseniz, Pasaport Yenileme, Pasaport Süresi Uzatma Nasıl Yapılır? başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Nasıl Alınır?  

Yeşil pasaportu alma hakkınız varsa tüm evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekir. Tamamlanan evraklarla birlikte İç İşleri Bakanlığına talep dilekçesi yazabilirsiniz. Pasaport defter bedelinin de ödemesini yaptıktan sonra diğer evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Daha sonra ise PTT aracılığıyla kargo için belirtmiş olduğunuz adresinize pasaportunuz gönderilecektir. Seyahat planınızdan çok uzun bir süre önce pasaport başvurunuzu tamamlamanız faydanıza olacaktır.

Hususi Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün geçerliliği olan) (Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına,  istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Yukarıda sayılan belgeler hususi pasaport ilk başvuru ve hususi pasaport yenileme işlemlerinin her ikisi için de istenmektedir.

Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise:

1- Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatı ve vekâleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekâleti aranılacaktır.

(Hak sahibi kişi emekli veya istifa etmiş ise müracaat anında bizzat bulunması gerekmektedir. Gelmemesi durumunda eş ve çocuk için noterce düzenlenmiş vekalet yazısı vermesi gerekmektedir. (Çocuk için verilen vekalet yazısında; Hususi damgalı pasaport talebinde bulunduğum 25 yaşını tamamlamamış çocuğum/çocuklarımın öğrenci olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını, evli olmadığını beyan edip ayrıca hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum ibarelerinin olması eş için ise ‘’eşimin hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum’’) denmesi gerekmektedir.)

Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin muvafakati aranacaktır.

Anne ve babanın boşanma davasının devam sürecinde kesinleşme şerhi aranmaksızın mahkemece verilen ara karara göre işlem yapılacaktır.

Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin ya da yasal temsilcisinin muvafakatı aranılacaktır. 

2- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

3- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu” (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

4- 1 (bir) adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)

5-  T.C. Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi.

6-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.   Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Ergin olan çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar:

1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak.

4- 25 Yaşını doldurmamış olmak

5- Öğrenci olmak (Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış e-imzalı veya ıslak imzalı veya e-devletten alınmış öğrenci belgesi. (60 gün süreli)

6- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.

Engelinden Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar:

1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak

4- Sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Arzu ederseniz, Dubai Vizesi Nasıl Alınır? içeriğimizi de okuyabilirsiniz.

Hususi Pasaportun (Yeşil Pasaport) Diğer Pasaportlara Göre Avantajları Nelerdir? 

Yeşil Pasaportun Avantajları

Öncelikli olarak pasaport harcından muaf tutularak maddi anlamda bir kolaylık sağlar. Ödeme yapmanızı gerektirmez. Ödenmesi gereken tek bedel, bulunulan yıl için ödenecek olan defter bedelidir. Yeşil Pasaportun 2023 yılı için belirlenen defter bedeli 501 liradır. Diğer bir avantajı ise bazı ülkelere sorunsuz bir şekilde vizesiz giriş yapabilmektir. Yeşil pasaportun vizesiz giriş yapabileceği ülke sayısı güncel haliyle 160’dır. Bordo pasaporta sahip olanların Schengen ülkelerine girebilmesi için mecburen alması gereken Schengen vizesi, yeşil pasaporta sahip olanlar için geçerli değildir. Yeşil pasaportu olanlar vizesiz giriş yapabilirler. Yeşil pasaport için vize istemeyen ülkelere vize almadan girmek mümkün olsa da pasaportun e az 3 ay geçerliliğini koruması gerektiği de önemli bir detaydır. 

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler Listesi  

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler Listesi

Hususi Pasaporta sahip olanlar için yaklaşık 160 ülke vize istememektedir. Kıtadan kıtaya, günden güne göre değişiklik göstermekle birlikte 2023 yılı için güncel liste aşağıda yer almaktadır. İnceleyebilirsiniz.

Avrupa Kıtasında Hususi Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler 

 • Almanya (90 gün)
 • Andorra (90 gün)
 • Avusturya (90 gün)
 • Azerbaycan (90 gün)
 • Arnavutluk (90 Gün)
 • Belçika (90 gün)
 • Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)
 • Bosna-Hersek (90 Gün)
 • Bulgaristan (90 gün)
 • Çek Cumhuriyeti (90 gün)
 • Danimarka (90 gün)
 • Estonya (90 gün)
 • Finlandiya (90 gün)
 • Fransa (90 gün)
 • Gürcistan (90 Gün) 
 • Hollanda (90 gün)
 • Hırvatistan (90 gün)
 • İspanya (90 gün)
 • İsveç (90 gün)
 • İsviçre (90 gün)
 • İtalya (90 gün)
 • İzlanda (90 gün)
 • Karadağ (90 Gün)
 • KKTC (Serbest Dolaşım)
 • Kosova (90 Gün)
 • Letonya (90 gün)
 • Lihtenştayn (90 gün)
 • Litvanya
 • Lüksemburg (90 gün)
 • Macaristan (30 gün)
 • Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)
 • Malta
 • Moldova (90 gün)
 • Monako (90 gün)
 • Norveç (90 gün)
 • Polonya (90 gün)
 • Portekiz (90 gün)
 • Romanya (90 gün)
 • San Marino (90 gün)
 • Sırbistan (90 Gün)
 • Slovakya (90 gün)
 • Slovenya (90 gün)
 • Ukrayna (90 Güne kadar)
 • Vatikan (90 gün)
 • Yunanistan (90 gün)

Asya Kıtasında Hususi Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler 

 • Bahreyn (90 güne kadar)
 • Bangladeş (90 Gün)
 • Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)
 • Çin (30 Gün)
 • Doğu Timor (30 Gün)
 • Endonezya (14 Gün)
 • Filipinler (30 Gün)
 • Filistin (30 Gün)
 • Hong Kong (90 Gün)
 • Irak (30 Gün)
 • İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)
 • İsrail (90 Gün)
 • Japonya (90 Gün)
 • Kamboçya (90 Gün)
 • Katar (90 Gün)
 • Kazakistan (30 Gün)
 • Kırgızistan
 • Kuveyt (90 Gün)
 • Güney Kore (90 Gün)
 • Lübnan (90 Gün)
 • Makau (30 Gün)
 • Maldivler (30 Gün)
 • Malezya (90 Gün)
 • Moğolistan (30 Gün)
 • Myanmar (internetten vize 28 Gün)
 • Nepal (Kapıda vize)
 • Pakistan (90 Gün)
 • Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)
 • Singapur (90 Gün)
 • Sri Lanka ( 30 Gün)
 • Suriye (90 Gün)
 • Tacikistan (60 Gün)
 • Tayland (90 gün)
 • Tayvan (30 Gün – sınırda vize)
 • Türkmenistan (30 Gün)
 • Umman
 • Ürdün (90 Gün)
 • Vietnam (90 Gün)
 • Yemen (30 Gün)

Afrika Kıtasında Hususi Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler 

 • Botsvana (90 Gün)
 • Cezayir (90 gün)
 • Cibuti (90 gün)
 • Fas (90 Gün)
 • Fildişi Sahili
 • Gana (60 gün)
 • Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)
 • Kamerun (90 Gün)
 • Kenya (90 gün)
 • Komor Federe İslam Cumhuriyeti
 • Libya (90 Gün)
 • Madagaskar (90 Gün)
 • Mauritius (30 Gün)
 • Moritanya (90 gün)
 • Mozambik (30 Gün)
 • Mısır (90 gün)
 • Ruanda
 • Senegal
 • Seyşeller (90 Gün)
 • Sudan (30 Gün)
 • Svaziland (30 Gün)
 • Tanzanya (90 gün)
 • Togo
 • Tunus (90 Gün)
 • Yeşil Burun Adaları
 • Zambiya (30 Gün)
 • Zimbabve

Güney Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

 • Arjantin (90 Gün)
 • Bolivya (90 Gün)
 • Brezilya (90 Gün)
 • Ekvador (90 Gün)
 • Kolombiya (90 Gün)
 • Paraguay (90 Gün)
 • Peru (90 Gün)
 • Şili (90 Gün)
 • Uruguay (90 Gün)
 • Venezuela (90 Gün)

Kuzey Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

 • Antigua ve Barbuda (6 Ay)
 • Aruba (90 Gün)
 • Bahamalar
 • Barbados (90 Gün )
 • Belize (90 Gün)
 • Britanya Virjin Adaları (30 Gün)
 • Curaçao (30 Gün)
 • Dominika (21 Gün)
 • Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)
 • El Salvador (90 Gün)
 • Grenada
 • Guatemala (90 Gün)
 • Guyana (90 Gün)
 • Haiti (90 Gün)
 • Hollanda Antilleri
 • Honduras (90 Gün)
 • Jamaika (90 Gün)
 • Kosta Rika (30 Gün)
 • Küba
 • Meksika (90 Gün)
 • Nikaragua (90 Gün)
 • Panama (6 Ay)
 • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)
 • Saint Lucia (6 Hafta)
 • Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
 • Sint Maarten (30 Gün)
 • Trinidad ve Tobago (30 Gün)
 • Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

Okyanusya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

 • Cook Adaları (31 Gün)
 • Fiji (120 Gün)
 • Niue (30 Gün)
 • Palau (30 Gün)
 • Samoa (60 Gün)
 • Tonga (31 Gün)
 • Tuvalu (30 Gün)
 • Vanuatu (30 Gün)
 • Yeni Kaledonya