Kızılot Tarihi Mekanlar

Bugünkü Kızılot'un Mısırlar Mahallesi Kızılot'tan çok eski bir köy olup, nüfus kaydında ayrı bir muhtarlık olarak görülür. Mısırlar mahallesinin tarihi Alâeddin Keykubat devrine dayanır. Kızılot tarihi Gebecililerle başlasa da asıl yerleşme Moğollar soyundan Horasan Türklerinden olan ve ilk Senire yerleşen Senir ağalarının baskısına dayanamayıp güneye inen Abdullah ağa ile başlar. Abdullah ağa Kızılot'a gelince Gebecililerin mal ve mülklerine el koyarak Kızılot havalisini eline geçirmiştir.

Abdullah Ağanın Hacı, Mustafa, Feyzullah ve Mehmet adlarında dört erkek çocuğu vardır. Bunlardan Feyzullah Hacı obasından bir kız alarak oraya yerleşir. Hacı Mustafa ‘Paşagölü' denilen Karacalar Köyü civarındaki çiftliğe yerleşir. Mehmet Ağa ise Kızılot'ta kalır.

Abdullah Ağa'dan sonra Senir'den gelen Latif Ağa bugünkü Hacıobası'nın bir büyüğüdür. Devecibaşı, Budak Çavuş, Suntur ailesinin dedeleridir.

Kızılot'un Araplar ailesinin tarihçesinde Mısır'dan Latif Bey'e getirilen Fatma adında bir küçük Arap kızla, Çenger'de bulunan yine Mısır'dan gelip yerleşmiş bir tayfa olan Kara Ali adında bir Arap ile evlenmesiyle çoğalmıştır. Bu evlilikten Menekşe, Mehmet, Ahmet ve Hayrullah adlarında dört çocukları dünyaya gelir. Bugünkü Araplar ailesi bu dört kardeşten çoğalmıştır.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın