Kalkım Tarihi Mekanlar

Yenice'nin güneyinde bulunan beldenin merkeze uzaklığı 38 km.dir. Bölgenin en eski yerleşim merkezlerindendir.

Agonya kapısı olarak bilinen Kayatepe Köprüsü, Büyük İskender zamanından kalmıştır. Çanakkale Kalkım Beldesine Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bayat ve Avşar boyları gelip yerleşmişler. 1301 yılında Karasi Beyliği topraklarına dâhil olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş, yörede çevre mahkemelerine bakan kadı vekilleri olan Naipler oturduğu için Naipli adı da verilmiştir. 1. Dünya savaşında bir kavşak noktasında bulunmasından dolayı İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramıştır. Atatürk 1934 yılında İran Şahı ile yaptığı gezi sırasında Kayatepe denilen yerde Kalkımlılar tarafından karşılanırken, giydikleri üç etek ve diz altından bağlanan mahalli kıyafetler Atatürk'ün dikkatini çekmiş, yörenin kalkınması için yetkililere emir vermiştir. Halkın ana geçim kaynakları dokumacılık, tarım, hayvancılık ve av turizmi gelirleridir. Başta tütün, salçalık kırmızı biber, domates, çeşitli meyve üretimleri yapılmaktadır. Orman bakımından zengin olan bölgede Orman İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. Av turizmi için bölgede oteller yapılmıştır. Beldede her yıl geleneksel yağlı pehlivan güreşleri yapılmakta olup, Milli Parklar müdürlüğüne ait mesire yerleri ile geyik çiftliği de bulunmaktadır.

Anadolu, çağlar boyu türlü uygarlıkları bağrında yaşatmış, her biri de değişik izler ve zengin bir kültür bırakmıştır. Ardında bu birikimli mirasa sahip olan Türkler de ellerindeki değerlere yenilerini eklemişler ve bugün hayranlık uyandıran el sanatı ürünlerimizi yaratmışlardır. Yemenilerde, çarpanalarda, halı, kilim ve diğer dokumalarda Anadolu insanının yaşam öyküsünü bulursunuz. Bir halı ya da kilime baktığınızda üzerindeki renkler ve motifler bir şeyler anlatmak ister gibidir. Neşesini, hüznünü, derdini, sevincini düğüm düğüm, renk renk sergiler Anadolu insanı. Üzüntülü günlerde yakılan ağıtlar, neşeli kahkahalar ya da gelecek günlerden beklentiler gizlenmiştir düğümlerin arasına. Motiflerin, renklerin çekiciliğine dalar, kaybolur gidersiniz o zengin dünyada ve bir yolculuğa çıkarsınız Anadolu insanının yaşamında. Kalkım'ın halıları işte bu duygularla harmanlanmasından dolayı ünlüdür. Buraya geldiğiniz zaman bir tane edinmenizi öneririz.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın