Çeşme’nin Tarihçesini Biliyor Musunuz?, Faydalı Bilgiler

Çeşme’nin Tarihçesini Biliyor Musunuz?

Yorum Yok

Faydalı Bilgiler Editor

Çeşme’nin Tarihçesini Biliyor Musunuz?

Geçmişi gözler önüne seren tarihi eserleri ile şirin bir ilçe olan Çeşme'nin tarihçesini biliyor musunuz?

İlk çağda CYSSUS adıyla bilinen Çeşme, Anadolu'nun batı kıyısında M. 1000 yıllarında tahmin edilen 12 iyonya kentinden biri olan Erythrai (ERİTRE)'nin Ildır iskelesiydi. Bu nedenle Çeşme'nin tarihi ile bir arada ele alınması gerekir. Bugün arkeolojik ve turistik yönden büyük önem taşıyan ERİTRAİ M.Ö.7. ve 8. yüzyıllarda büyük bir iktisadi güce sahip olmuştur. Bu dönemde kent, Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs ile ticari ilişkilerde bulunuyor ve Sakız Adası ile birlikte esir ve Arap ticaretini elinde tutuyor.

M.Ö. 2. yüzyılda kent, Bergama krallığına daha sonar da Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Romalılar zamanında Çeşme yöresi CYSSUS adını almıştır. Roma imparatorluğu ikiye bölününce Bizans topraklarında kalan ERİTRAİ, önemini kaybetmiş, özellikle Put'a ve çok Tanrılı dinlere karşı olan inancın güçlendiği dönemde, kentteki antik yapıların çoğu yıkılıp yakılmıştır.

Ortaçağda Bizans İmparatorluğu'na bağlı olan ERİTRAİ ve Çeşme yöresi ilk olarak Çaka Bey zamanında Türklerin eline geçmiştir. M.S. 1081'de Birinci Kılıçarslan'ın kayınbabası Çaka Bey tarafından Selçuklular devrinde Klozemene Yarımadası ele geçirilmiştir. Osmanlılar zamanında Yıldırım Beyazıt tarafından yeniden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan kent 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından tekrar Aydınoğulları'na bağlanmış, 1422 yılında yeniden Osmanlılara geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun paylaşılmasıyla Çeşme, Yunanlılar tarafından işgal edilmiş fakat Kurtuluş Savaşı'nda, Fahrettin Altay Paşa birlikleri tarafından, 16 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. İlçenin adından da anlaşılacağı gibi birçok tarihi çeşmeyi bünyesinde barındırmaktadır.

Popüler Blog Başlıkları

Son İncelenenler
E-mail bültenimize abone ol. Türkiye'yi bizimle keşfet :)